Disclaimer

Met grote zorg onderhouden wij onze database. Doch het is niet uitgesloten dat er onrechtmatigheden in sluipen. Uit de gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Product specificaties zijn onder voorbehoud. mamoskinderkleding.nl heeft zowel het recht als de plicht foutieve informatie te corrigeren.

Privacy Policy

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website. De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt worden vertrouwelijk behandeld. Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, hebben wij enkele gegevens van u nodig om de bestelling zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. De gegevens die wij nodig hebben zijn uw naam- en woonplaatsgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden.

Wijzigingen

mamoskinderkleding.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Cookies

mamoskinderkleding.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat op basis daarvan de kwaliteit van de diensten verbeterd kan worden.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Voorbeelden van ingestelde cookies kunnen zijn:
Google Analytics code
Google AdWords conversiecode
Social Media buttons, bijvoorbeeld de Facebook Like button
Retargeting Pixels

U kunt uw browser zo instellen dat u überhaupt geen cookies ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze websites op een juiste manier werken.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer/privacy policy is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.